O nás

  • Jsme soukromé zdravotnické zařízení v oboru klinická logopedie.
  • Provádíme logopedickou diagnostiku, terapii a prevenci poruch komunikace u dětí, adolescentů a dospělých.
  • Poskytujeme odbornou péči pacientům se všemi typy poruch komunikace, včetně těch nejnáročnějších (např. vývojová dysfázie, poruchy polykání, myofunkční svalové poruchy u mluvidel, obtíže s krmením u nejmladších dětí, dysartrie, afázie, koktavost, autismus aj.).
  • Součástí logopedické intervence je osvětová činnost a mezioborová spolupráce.