Odborná praxe

Odborné kurzy a školení:

Balbuties u starších dětí a adolescentů: 2017
Autismus I.: 2017
Sluchové vady a kochleární implantace: 2016
Pediatric Dysphagia: Assessment &amp: Management of Infants and Children: 2016
Baterie testů fonologických schopností pro děti předškolního a raného školního věku: 2015
Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností: 2015
Metody a techniky stimulace pohybového vývoje a vývoje orálních funkcí, handling a polohování: 2014
Myofunkční poruchy z pohledu dysfunkce jazyka – logopedická diagnostika a terapie: 2014
Dysfázie: 2012
Rozvíjení jazykových schopností podle Elkonina: 2012
Aplikace nových metod, postupů a poznatků v somatopedické praxi: 2011
Metoda dobrého startu: 2011
KUPREV: 2011
Trivium: 2011
Výměnný obrázkový komunikační systém: 2010
Orofaciální stimulace: 2008
Klinická neurologie pro klinické logopedy: 2007
The Basic Course of Neurodevelopment Bobath treatment. Neurovývojová terapie Bobath u dětí: 2007, 400 vyuč.hodin, certifikát EBTA
Alternativní komunikace: 2003
Moderné trendy v diagnostike a terapii incipientné zajakavosti: 2002
Mimořádná specializační odborná stáž v klinické logopedii: 2002
Specializační kurz ve foniatrii: 2002
Dysartrie: 2001
Vady a poruchy sluchu: 2001
Vyšetřovací testy užívané v klinické logopedii: 2000
Diagnostika a rehabilitace pacientů s fatickou poruchou: 1999
Myofunkční terapie podle Garlinera: 1999
Výcvik v jazykovém program Makaton: 1999
Bobath koncept v léčbě dětí s diagnózou DMO: 1998

Lektorská činnost:

2015 – 2018 : externí vyučující PdF Ostravská univerzita
2015 – 2017 : lektorská činnost, KVIC
2012 – 2014 : externí vyučující PdF Univerzita Palackého, Olomouc

Předchozí praxe:

2016 – 2017   : PaedDr. Šárka Fabiánová, Privátní ambulance klinické logopedie, Havířov
2012 – 2017   : Speciálně pedagogické centrum pro klienty s vadami řeči, Opava, Ostrava
2008 – 2012  : Speciálně pedagogické centrum pro klienty s mentálním postižením, Ostrava
1998 – 2008 : Městská nemocnice Ostrava, klinický logoped

Vzdělání:

Nejvyšší dosažené vzdělání: VŠ, Univerzita Palackého, Olomouc. Obor: Logopedie.