Registrace – žádost o přijetí do péče

    Naše ambulance nabízí vyšetření a terapii klientům jakéhokoliv věku a všech druhů poruch komunikace. Péče je klientům hrazena zdravotní pojišťovnou, pokud mají doporučení svého praktického lékaře nebo jiného odborného lékaře – jde o indikovanou péči. Terapie může být rovněž hrazena klientem, pokud je bez doporučení lékaře. Smlouvu máme uzavřenou s pojišťovnami VZP - 111, ČPZP - 205, ZPMV - 211 a RBP - 213.

    Našim krédem je odbornost, profesionalita, empatický a laskavý přístup, řešení obtíží přesně na míru. V naší ambulanci Vám kopírujeme materiály, půjčujeme vybrané pomůcky pro terapii (za mírný poplatek), nabízíme příjemné prostředí. Záleží nám velice na dobrém jménu ambulance.

    Proto od našich klientů vyžadujeme aktivní spolupráci a dodržování jistých pravidel. Čas pro terapii je pro Vás vždy rezervován. Neomluvená absence je komplikací pro poskytovatele péče a je proto pokutována částkou 400 Kč. Při druhé neomluvené absenci oznamujeme doporučujícímu lékaři, že nespolupracujete, a péče Vám bude okamžitě ukončena. Vstupní vyšetření probíhá podle pořadníku, který se odvíjí od datumu Vaší registrace. Vyžadujeme rovněž potvrzení návštěvy na první objednaný termín formou SMS, abychom měli jistotu, že se na vyšetření dostavíte (z důvodu, že byste si zvolili jiného logopeda nebo Váš zájem pominul). Všechna opatření směřují ke zlepšení efektivity péče hrazené zdravotní pojišťovnou.